Gregory Puret - Ostheopath

Xoa nắn

Điều trị bằng phương pháp xoa nắn là gì?

Chứng chỉ điều trị bằng phương pháp xoa nắn được cấp sau khi hoàn thành một giáo trình học 6 năm ở bậc cao học bao gồm các khóa về lý thuyết, ứng dụng và đào tạo lâm sàng.

Điều trị bằng phương pháp xoa nắn là một liệu pháp không yêu cầu sử dụng dược liệu. Đây là phương pháp không can thiệp để chữa trị bằng cách sử dụng các thao tác xoa nắn bên ngoài cơ thể. Phương pháp này tập trung điều trị cơn đau của bệnh nhân bằng cách tiếp cận sức khỏe cơ thể toàn diện.

Phương pháp tiếp cận toàn diện đối với sức khỏe này dựa trên thực tế là tất các các phần của cơ thể cùng vận hành một cách tích hợp. Điều trị bằng xoa nắn khác với các bộ môn y học khác ở phương pháp tiếp cận của nó : đó là tập trung vào sự cân bằng chuyển động của tất cả các bộ phận cơ thể.

Khi một cấu trúc bị hạn chế trong chuyển động của nó, phần còn lại của cơ thể có xu hướng điều chỉnh để bù đắp vào khiếm khuyết. Điều này cuối cùng dẫn tới sự xơ cứng, đau, viêm nhiễm hoặc các vấn đề về sức khỏe khác. Do đó, các nguyên nhân gây ra sự đau đớn của cơ thể có thể là vố số, và thường được thể hiện ở một vị trí khác với nơi sinh ra cơn đau. Phương pháp điều trị này có hiệu quả không chỉ đối với khu vực có vấn đề mà cả các khu vực khác của cơ thể.

Mục tiêu của điều trị bằng xoa nắn là nhằm phục hồi các cử động và cuối cùng là giảm thiểu sự đau đớn, áp lực và nhờ đó tạo điều kiện thuận lợi cho cơ chế tự hồi phục của tế bào.

Xuất phát từ quan điểm phòng ngừa, nhà chữa trị đảm bảo tính toàn vẹn của cơ chế sinh học tổng thể nhằm tăng cường khả năng thích ứng và phản hồi từ các cơ cấu đa dạng của cơ thể đối với các áp lực và stress thường ngày.

Một mặt, thực hành điều trị bằng xoa nắn dựa trên kiến thức nghiêm ngặt về giải phẫu học, sinh lý học và các cơ chế sinh học của cơ thể con người. Mặt khác, nhà chữa trị mở rộng sự hiểu biết về cơ thể thông qua kinh nghiệm thực tế để đạt được sự chính xác trong các kĩ năng nhạy cảm.