Gregory Puret - Ostheopath

Trình độ

2009 Tốt nghiệp ngành Điều trị bằng xoa nắn

  • Các khóa học lý thuyết : 1800 t
  • Các lớp thực hành : 1450 t
  • Thực hành lâm sàng chuyên nghiệp
  • Các khóa đào tạo : Tại bệnh viên thai sản, phòng cấp cứu

2009-2012 Nhà điều trị xoa nắn độc lập

2009-2010 Nhà điều trị xoa nắn tại tỉnh Aix-en-Provence, Pháp

2010-2012 Nhà điều trị xoa nắn tại Hà Nội, Việt Nam

  • Các can thiệp bằng phương pháp xoa nắn tại xã Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang và ở xã Vũ Linh, tỉnh Yên Bái, Việt Nam.
 

2001 : đai đen Aiki-budô

2006 : Reiki bắt đầu cấp độ 1

2012 : Reiki bắt đầu cấp độ 2

2013 : Reiki bắt đầu cấp độ 3

2013 : Reiki bắt đầu cấp độ Thầy